Productie van maandverband

In 2017 is de vrouwengroep begonnen met het verstrekken van maandverband aan meisjes. Doordat meisjes geen maandverband hadden misten zij gemiddeld 40 dagen per schooljaar. Je kunt je voorstellen dat dit tot behoorlijke leerachterstanden leidde. Door wegwerp maandverband te verstrekken konden de meisjes ook naar school wanneer zij ongesteld waren. Echter, wegwerp maandverband is duur en heeft veel afval tot gevolg.

De vrouwengroep kwam vervolgens met het idee om wasbare maandverbanden te maken. Hier zaten een aantal grote voordelen aan. De sets van herbruikbare maandverbanden gaan 2 jaar mee en zijn dus relatief goedkoop. Het tweede voordeel is dat deze door de vrouwen lokaal zelf gemaakt kunnen worden. Het project creëert werkgelegenheid voor vrouwen en versterkt zodoende ook de positie van vrouwen in de gemeenschap.

Een van de leden van de Loita Olodoare vrouwengroep laat zien hoe zij aan de maandverbanden werkt

Stichting Morijo Loita heeft dit project ondersteund. In eerste instantie werd financieel bijgedragen aan het kopen van wegwerpmaandverbanden. In tweede instantie heeft Stichting Morijo Loita de aankoop van naaimachines en andere materialen bekostigd. Het project is een groot succes. De resultaten van meisjes op school zijn aanzienlijk verbeterd. Daarnaast is er vanuit andere scholen uit de regio ook vraag gekomen naar deze recyclebare maandverbanden.

In de toekomst hoopt de Loita Olodoare vrouwengroep maandverbanden aan alle scholen in de regio te gaan leveren en zijn er plannen om ook schooluniformen te gaan maken.

Productie van mondkapjes

In 2021 is de vrouwengroep ook begonnen met het produceren van mondkapjes. De eerste corona-periode heeft een zware wissel getroffen voor de kansen van meisjes. Gedurende de schoolsluiting van 202 zijn veel meisjes uitgevallen. Doordat meisjes niet naar school gingen werden zij weer vaker jong uitgehuwelijkt. Daarnaast is er regelmatig van ongewenste zwangerschappen en/of huiselijk geweld. Gelukkig viel dit in Napolosa en omgeving erg mee. Toch had de Olodoare vrouwengroep het idee opgevat om alle risico’s tot een minimum te beperken en mondkapjes te produceren. Dit alles om de veiligheid op school verder te vergroten. Begin februari werd Napolosa primary school voorzien van mondkapjes. Dit is ook weer een volgende stap in de ontwikkeling van de vrouwengroep zelf.

De kinderen van Napolosa met mondkapjes van de vrouwengroep