Stichting Morijo Loita ondersteunt concrete projecten. Hierbij wordt prioriteit gegeven aan die projecten die de positie van meisjes op school en vrouwen in de gemeenschap ten goede komen. Immers zoals een bekend spreekwoord zegt: Als je een meisje ondersteunt ondersteun je een hele familie.

Daarnaast ondersteunt Stichting Morijo Loita de school in brede zin: van bouw van lokalen, toiletten en andere voorzieningen tot het ontwikkelen van sportactiviteiten en het beschikbaar stellen van materialen voor de kleuterklassen.