Masainaarschool
 • Bericht uit Loita

  Happy new year 2024! On   behalf of Naapolosa community,the school fraternity students,teachers and parents we all wish you a very happy new year 2024 with full blessings.

  This is to report to you that Naapolosa is good with a lot of rains that made the ground look so beautiful and admirable. It is green everywhere.

  The students have reported back to school last week and all is good.

  Both teachers and students are ready for this new term and new year. We are expecting good progress.

  The last class eight students who sat for their national final exams did very well and are being admitted into different high schools in kenya.

  The grade 6 will proceed to grade 7 where junior secondary school starts though they will remain in Naapolosa primary school. Thanks Jeroen and we will write to you so that we give you the updates on what will consider a priority for this year 2024. Thanks so much and sending so many greetings and love to you all. We love you and think of you so often.

 • Water voor de school

  In Loita is de watervoorziening altijd een probleem. Gedurende de El Nino jaren is er teveel water en in andere jaren te weinig. Ook de school heeft hier last van. De laatste jaren was het altijd lastig om voldoende schoon water te hebben om pap te kunnen maken die tussen de middag op school geserveerd wordt. Met de steun van onze stichting is er nu een grote watertank geplaatst. In de regentijd wordt nu het water van het dak opgevangen en kan vervolgens op school worden gebruikt.

 • Een nieuw dak

  Dit jaar is er weer voldoende geld op gehaald om een deel van de dakbedekking te vervangen. De meeste daken zijn al meer dan 20 jaar oud en hebben te lijden onder de weersomstandigheden. In januari 2023 werd in no-time een deel van de oude sheets vervangen door nieuwe. Het geld voor het vervangen van de daken hebben we hier in Nederland ingezameld. Speciale dank gaat uit naar Purple Bridge voor de genereuze bijdrage.

 • Iedereen geslaagd in 2022!

  Het was weer een goed jaar voor Napolosa Primary School. Alle examenkandidaten zijn geslaagd. Weer mooi om te zien hoeveel meisjes er ook dit keer weer examen hebben gedaan en gaan doorstromen naar het voortgezet onderwijs.

 • Maandverband voor meisjes

  De onderwijsresultaten van meisjes bleven gemiddeld achter bij die van de jongens. In Naapolosa bleek dat meisjes gemiddeld 40 dagen per jaar niet naar school kwamen vanwege de menstruatie. In 2017 is er een proef geweest met het beschikbaar stellen van (wegwerp) maandverband voor de meisjes. Een kostbare en weinig duurzame oplossing ook al daalde het verzuim aanzienlijk. De Olodoare women group zorgde voor de uitkomst: zij maken zelf wasbare maandverbanden en deze worden jaarlijks aan de meisjes uitgereikt. Je kunt je voorstellen dat dit de schoolresultaten én de kansen van meisjes op een goede vervolgopleiding flink doet stijgen!

 • Nieuwe stoelen en bankjes

  Er zijn een aantal nieuwe stoelen en bankjes aangeschaft voor de hogere klassen. Zo hoeven de oudste kinderen niet langer met 3 kinderen op een te klein bankje te zitten. Het wordt hierdoor ook eenvoudiger om bij het maken van tentamens de leerlingen te spreiden. Tenslotte kunnen in de bankjes leermiddelen netjes worden opgeslagen.

 • Nieuwe toiletten in gebruik genomen

  Na twee maanden doorwerken is het zover de nieuwe toiletten kunnen in gebruik worden genomen. Dit is weer een hele vooruitgang voor de kinderen die naar school gaan. Voor Nederlandse begrippen is drie toiletten voor 350 kinderen niet erg veel, maar in Napolosa is men er maar wat blij mee!

 • Start bouw nieuwe toiletten

  Met behulp van een donatie van Purple Bridge is er een start gemaakt met de bouw van nieuwe toiletten. De toiletten worden op gepaste afstand van de klaslokalen opgebouwd. De nood was hoog, omdat alle andere toiletten niet langer bruikbaar waren en de kinderen hun heil in de omgeving van de school moesten zoeken.

 • Mondkapjes voor scholieren

  Naast het maken van maandverband is de vrouwengroep van Napolosa ook gestart met het maken van mondkapjes. In Kenia blijft de angst voor COVID-19 ook bestaan al is de impact lang niet zo groot als bij ons. Echter, in 2020 waren de scholen een tijd lang gesloten en dit leidde op verschillende plaatsen in Kenia tot vervelende gevolgen zoals tienerzwangerschappen, huiselijk geweld en schooluitval. In Napolosa wordt er alles aan gedaan om dit te voorkomen. Nu dus ook door het op school zo veilig mogelijk te maken.

 • Toiletten ingestort

  De aanhoudende en ongebruikelijke regens, die in het normaal zo droge seizoen december/januari/februari, in Loita zijn gevallen (zie ook eerder nieuws) hebben een spoor van vernieling achtergelaten. Niet alleen zijn de wegen deels weggespoeld, ook de toiletten bij de school zijn ingestort. Dit kan natuurlijk niet zo blijven. Helpt u mee om nieuwe toiletten bij de school te bouwen?