Maandverband voor meisjes

Maandverband voor meisjes

De onderwijsresultaten van meisjes bleven gemiddeld achter bij die van de jongens. In Naapolosa bleek dat meisjes gemiddeld 40 dagen per jaar niet naar school kwamen vanwege de menstruatie. In 2017 is er een proef geweest met het beschikbaar stellen van (wegwerp) maandverband voor de meisjes. Een kostbare en weinig duurzame oplossing ook al daalde het verzuim aanzienlijk. De Olodoare women group zorgde voor de uitkomst: zij maken zelf wasbare maandverbanden en deze worden jaarlijks aan de meisjes uitgereikt. Je kunt je voorstellen dat dit de schoolresultaten én de kansen van meisjes op een goede vervolgopleiding flink doet stijgen!

De nieuwe stoelen en bankjes worden in gebruik genomen

Nieuwe stoelen en bankjes

Er zijn een aantal nieuwe stoelen en bankjes aangeschaft voor de hogere klassen. Zo hoeven de oudste kinderen niet langer met 3 kinderen op een te klein bankje te zitten. Het wordt hierdoor ook eenvoudiger om bij het maken van tentamens de leerlingen te spreiden. Tenslotte kunnen in de bankjes leermiddelen netjes worden opgeslagen.

Nieuwe toiletten in gebruik genomen

Na twee maanden doorwerken is het zover de nieuwe toiletten kunnen in gebruik worden genomen. Dit is weer een hele vooruitgang voor de kinderen die naar school gaan. Voor Nederlandse begrippen is drie toiletten voor 350 kinderen niet erg veel, maar in Napolosa is men er maar wat blij mee!

Het begint met het graven vaneen gat

Start bouw nieuwe toiletten

Met behulp van een donatie van Purple Bridge is er een start gemaakt met de bouw van nieuwe toiletten. De toiletten worden op gepaste afstand van de klaslokalen opgebouwd. De nood was hoog, omdat alle andere toiletten niet langer bruikbaar waren en de kinderen hun heil in de omgeving van de school moesten zoeken.

De kinderen van Napolosa met mondkapjes van de vrouwengroep

Mondkapjes voor scholieren

Naast het maken van maandverband is de vrouwengroep van Napolosa ook gestart met het maken van mondkapjes. In Kenia blijft de angst voor COVID-19 ook bestaan al is de impact lang niet zo groot als bij ons. Echter, in 2020 waren de scholen een tijd lang gesloten en dit leidde op verschillende plaatsen in Kenia tot vervelende gevolgen zoals tienerzwangerschappen, huiselijk geweld en schooluitval. In Napolosa wordt er alles aan gedaan om dit te voorkomen. Nu dus ook door het op school zo veilig mogelijk te maken.